Back to top

Smok

Wreszcie pierwszy fraktal z prawdziwego zdarzenia - f04, można już oglądać w zoo. Pan Andrzej Stasiewicz, w swojej książce "Świat w kostkach RAM", podpisał ten obraz jako "Smok", niestety na pierwszy rzut oka nie widać podobieństwa ze zwracanymi przez google wynikami zapytania "fractal dragon" - widać istnieje wiele Smoków w świecie fraktali, pierwszy oto trafił do mojego Zoo :)