Back to top

fortune

Czy ktoś nie lubi fortunek!?

Fortunkowe www do używania w sposób różnoraki - np. jako "blok" na stronie (patrz powyżej, po lewej), albo po prostu do przeglądania fortunek - http://luka.sh/fortune
Czym jest fortune?
Zobacz: http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_%28Unix%29

Wykorzystano:

Skrypt może przyjmować następujące parametry:

  • type - ten parametr może wystąpić jedynie z przekazaną wartością "e", powoduje on wyświetlenie (wysłanie do przeglądarki) szablonu (patrz niżej, parametr "page") BEZ meta danych html (czyli samej treści "body").
  • page - rodzaj szablonu. Dostępne szablony:
    main (domyślny), mobile, fortune , iframe, help.
  • dir - każdy z powyższych szablonów (poza help) przyjmuje parametr "dir" oznaczający zbiór fortunek z którego jedna zostanie wylosowana i wyświetlona. Jeżeli parametr wskazuje na katalog, zostanie użyta funcja "quoteFromDir" skryptu "PHP fortune", jeżeli natomiast parametr wskazuje na plik to użytą funkcją będzie: "getRandomQuote" (PHP fortune). Możliwe do wykorzystania katalogi i pliki można przeglądać pod adresem: http://luka.sh/fortune-data

Przykłady użycia:

Linki: